Medisch platform opgericht voor verbetering van zorgkwaliteit

 

23-1-2019 Naarden | Sportmedischnetwerk.nl, nieuw initiatief ontwikkeld met medisch professionals


Met het doel om de samenwerking tussen professionals in de (top)sport te verbeteren en vereenvoudigen, opent het nieuwe online platform in de sportzorg
www.sportmedischnetwerk.nl. Een groep medische professionals, bestaande uit sportartsen, orthopedisch chirurgen en sportfysiotherapeuten, is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het platform. Op de website kunnen professionals in de sportzorg elkaar makkelijker vinden, wat zorgt voor meer efficiency en een verlaging van de zorgkosten.


Volgens orthopedisch chirurg Mikel Reilingh (mede-initiatiefnemer) kan de samenwerking tussen medische professionals nog beter. Transparantie en betere communicatiebruggen tussen de medische professionals gaan volgens hem zorgen voor een efficiënt en beter behandeltraject: “Bij een specifieke blessure is het lastig om de patiënt naar de juiste fysiotherapeut te verwijzen, als je het netwerk in zijn of haar omgeving niet kent.”


‘Even Googelen helpt niet’

Reilingh vervolgt: “Vooral bij specialisten die net beginnen - of in opleiding zijn - is dit een veel voorkomend probleem. Even Googelen en zonder achtergrondinformatie verwijzen is niet effectief. Goede afstemming tussen beide specialisten zal niet alleen zorgen voor een beter herstel, maar ook voor verlaging in medische kosten.”


Iedere specialist een eigen profiel

Het is de bedoeling dat op Sportmedischnetwerk.nl iedere medische professional een profiel aanmaakt, met al zijn of haar specialisaties en aandachtsgebieden. “Die worden nu beter zichtbaar en dat gaat er zeker voor zorgen dat patiënten en medische professionals veel meer dan voorheen de juiste specialist kunnen vinden. Dat is goed nieuws voor iedereen”.


Pilot met 170 professionals

Sportmedischnetwerk.nl is nog maar net uit de pilotfase, maar er staan al ruim 170 professionals online. Hoewel er nog steeds gekeken wordt naar verbeteringen, roepen de initiatiefnemers medische professionals in de sportzorg op om hun profiel aan te maken. Optimaliseren en verder doorontwikkelen doet het platform samen met de aangesloten professionals. “Dat is de enige manier om tot een optimaal werkend platform te komen die voor alle belanghebbenden een werkelijke toevoeging is.”


Protocollen voor blessures

In de pilotfase maakten vooral startende medisch professionals effectief gebruik van de mogelijkheden van Sportmedischnetwerk.nl. Naast het netwerk biedt het platform namelijk protocollen voor de meest voorkomende blessures, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Die zijn ontwikkeld door, en daarmee ook bruikbaar voor, sportartsen, orthopedische chirurgen en (sport)fysiotherapeuten.   “Hoe meer co-creatie-protocollen online staan, hoe beter geïnformeerd medische professionals zijn over mogelijke behandeltrajecten”, stelt sportarts in opleiding Frank Loeffen.


Netwerkzorg steeds belangrijker

Netwerkzorg gaat de komende jaren een grote rol spelen om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Sportmedischnetwerk.nl wil binnen Nederland hét online sportmedischnetwerk zijn. Er zijn volgens een andere mede-initiatiefnemer, Sjaak Kodde, veel medische professionals die staan te springen om dit initiatief: “Waarom? We hebben elkaar nodig om de patiënt sneller beter te maken. En niet in de laatste plaats omdat wij van mening zijn dat de patiënt hierdoor ook betere zorg krijgt, en zorggeld dus efficiëntere besteed wordt. Daar profiteert de hele samenleving van.”