Meniscopexie

 1. Homepage
 2. Meniscopexie

MENISCOPEXIE

Pre-operatief:

 • Indien belastbare knie → BIODEX en sprongtesten niet aangedane been (cluster van Gustavsson met rapportage van absolute waarden en ‘limb symmetry index’).
 • Afnemen Tegner/Lysholm/IKDC.
 • Doel postoperatief vaststellen (PSK).
 • Doornemen looppatroon 3 puntsgang zowel aantippend als partieel belast.
 • Voorlichting revalidatie en coping.
 • Optimaliseren mobiliteit patellofemoraal/tibiofemoraal (bij stoornissen aangedane zijde t.o.v. niet aangedane zijde).
 • Contact orthopedie indien tijdens de preoperatieve fase een slotknie optreedt.

 

Post-operatief:

Fase 1 

Week 1 en 2

 • Controle wond, hydrops (gradatie: 0, 1+, 2+, 3+) (interventie: koelen en compressie middels Game Ready en belastingsreductie).
 • Aantippend (0-10%) belasten.
 • Flexie “as tolerated”, max ROM 0-90. Geen eindstandige passieve angulaire mobilisaties.
 • Controle patellofemorale functie.
 • Heelslides ter verbetering van de flexie mobiliteit tot max 90 graden.
 • Actieve heel-lift (adequate VMO functie en totaal recruteren quadriceps).
 • Controle looppatroon 3 punts-gang, aantippend belast (2 krukken) richting dynamisch looppatroon.
 • Toniseren quadriceps, hamstrings, gluteaal musculatuur, kuit musculatuur.
 • Aerobe prikkel (middelsupper body work out).

Week 3 en 4

 • Idem als week 1 en 2 met:
 • Belasting van aantippend naar max 50% (ten minste 2 krukken).

Week 5 en 6

 • Idem als week 1-4 met:
 • Belasting van 50% naar 100% (continue 2 krukken ter optimalisatie van looppatroon).
 • Eerste controle orthopedisch chirurg tenzij anders overeengekomen.

Noot:

 • Krukken kunnen weggenomen worden wanneer een symmetrisch dynamisch looppatroon gegarandeerd is bij een niet reactieve knie.
 • Belastbaarheid (hydrops/synovitis) toe of afname bepaalt de voortgang van opbouw in deze en volgende fase.
 • Geen belaste flexie.

 

Fase 2 

Week 7 - 12

 • Dynamisch looppatroon!
 • Mobiliteit optimaliseren tot volledig in 12 weken zonder eindstandige angulaire graad 4 mobilisaties ter bescherming van de hechting.
 • Start imitatieoefeningen squat, deadlift, step up.
 • Uitleg KRS revalidatie volgens Rehaboom principes.
 • Start KRS krachtuithoudingvermogen training bij goede uitvoering imitatieoefeningen (squat, deadlift, step up).
 • Progressieve balans en stabiliteitstraining.
 • Loop ABC (van vormen in één bewegingsvlak naar vormen naar multiplanaire vormen).
 • Aerobe prikkel door crosstrainer of hometrainer.

Controle 3 maanden:

 • BIODEX → 2 speed (120/120 en 180/180).
 • Functie knie en mate hydrops.
 • Afnemen Tegner/Lysholm/IKDC.
 • Afwijkingen in revalidatieà inzetten op niet behaalde doelen.

 

Fase 3

Week 12 - 24

 • Volledige ROM.
 • Start looptraining op band (symmetrisch - dynamisch).
 • Vervolg KRS volgens Rehaboom naar hypertrofie training en maximaal krachttraining.
 • Sportspecifieke conditionele prikkel (aeroob/anaeroob).
 • Uitbouwen stabiliteitstraining dynamisch.
 • Na week 16 start sprongtraining (Sprong ABC) afhankelijk van functie en prestaties/uitvoering in oefentherapie.

Controle 6 maanden:

 • BIODEX → 3 speed (60/60 en 120/120 en 180/180).
 • Afnemen Tegner/Lysholm/IKDC.
 • Sprongtesten van Gustavsson (bij goed belastbare stabiele knie) 1 hop, side hop, triple hop.
 • Functie knie en mate hydrops.

 

Fase 4

Week 24 e.v.

 • Deficieten wegwerken (Biodex, ROM, neuromsculair).
 • Sportspecifieke coördinatie en krachttraining volgens Rehaboom.
 • Rustige knie.
 • Return to play.

Bij ontslag volledig FDO

 • BIODEX → 3 speed (60/60 en 120/120 en 180/180).
 • Sprongtesten van Gustavsson (1 hop, side hop en triple jump).
 • Tegner/Lysholm/IKDC.
 • Afsluiten dossier, verslag naar orthopedisch chirurg.

Controle 12 maanden ook als therapie gestopt is ter controle duurzaam functiebehoud

 • BIODEX → 3 speed (60/60 en 120/120 en 180/180).
 • Sprongtesten van Gustavsson (1 hop, side hop en triple jump).
 • Tegner/Lysholm/IKDC.

 

Meniscopexie protocol 2018

Bron: Fysiotherapie Utrecht Oost
Copyright Fysiotherapie Utrecht Oost