Een jonge voetballer met acute pijn in de hamstring

  1. Homepage
  2. Een jonge voetballer met acute pijn in de hamstring

Een jonge voetballer met acute pijn in de hamstring

Een 14-jarige voetballer presenteerde zich met hamstring klachten rechts. Vier weken daarvoor ontstond er acute pijn met een knap (hoog) in de hamstring tijdens het passen van een bal. Patiënt liep drie dagen met krukken. Er ontstond geen hematoom. Met name langdurig zitten was pijnlijk. Patiënt werd ingestuurd door de fysiotherapeut omdat de hamstrings niet zouden aanspannen. Bij lichamelijk onderzoek was er onvermogen om deze aan te spannen. Rektesten waren negatief en er was minimale drukpijn ter plaatse van het tuber ischiadicum. De spierbuiken waren pijnvrij bij palpatie. Een röntgenfoto liet een avulsiefractuur van het tuber ischiadicum zien (figuur 1a). Op CT betrof het een avulsiefractuur van de volledige apofyse met een retractie van circa 1.5 cm. Rondom werden meerder calcificaties gezien, waarbij het onderscheid tussen verkalkt hematoom of myositis ossificans moeilijk te maken was.

Figuur 1) Avulsiefractuur van de apofyse van het tuber ischiadicum, op respectievelijk 1(a), 3(b) en 6(c) maanden na het letsel

Er werd besloten tot conservatief beleid (alleen wandelen en fietsen). Bij controle op 3 maanden was patiënt pijnvrij en weer in staat tot aanspannen van de hamstrings, zonder pijn bij palpatie. Röntgenopnames toonde vorderende consolidatie, doch niet volledig (figuur 1b). Er werd gestart met een opbouwend krachtprogramma bij de fysiotherapeut. Bij controle op 6 maanden werkte hij reeds oefenvormen met bal af op het veld, zonder klachten. Krachttesten (excentrisch) lieten nog wel 15% verschil zien ten nadele van rechts. Röntgenonderzoek toonde verder vorderende consolidatie (figuur 1c). Op 10 maanden na het letsel keerde hij weer terug in het voetbal. Tot op heden heeft er geen nieuw letsel plaatsgevonden.

Toelichting
Bij een jonge sporter (niet volgroeid) met acute pijn hoog in de hamstring dient een avulsiefractuur van de apofyse overwogen te worden. Afwezigheid van spanning op de pezen bij palpatie tijdens aanspannen geeft een sterke verdenking op een avulsie. Er dient laagdrempelig een röntgenfoto gemaakt te worden. Literatuur omtrent behandeling in deze jonge groep sporters is schaars; het is momenteel onvoldoende duidelijk of conservatieve of operatieve therapie superieur is. Meer informatie over avulsie letsels van de hamstring (zie link).

 

Frank Loeffen, sportarts