Acute slotknie na een distrosie

  1. Homepage
  2. Acute slotknie na een distrosie

Acute slotknie na een distorsie

Een 27-jarige voetballer presenteerde zich met een acute extensie beperking na een distorsie van de rechter knie. Na het trauma ontstond er geleidelijk zwelling van de knie en was er onvermogen om volledig te belasten. Bij lichamelijk onderzoek (5 dagen post-trauma) was er hydrops van de knie. Flexie van de knie was mogelijk tot 90 graden en er was 20 graden extensiebeperking t.o.v. links. De mediale gewrichtspleet was drukpijnlijk en de collaterale banden waren stabiel. Voor zover te beoordelen was de voorste schuiflade test en de Lachman test stabiel. Op de MRI werd een double PCL sign gezien als gevolg van een bucket handle laesie van de mediale meniscus (figuur 1). Er waren geen verdere intra-articulaire afwijkingen.

Figuur 1) Een double PCL sign is zichtbaar wanneer een bucket handle meniscus laesie geluxeerd is naar antero-inferieur ten opzichte van de achterste kruisband (PCL).

In overleg met patiënt werd besloten tot een arthroscopische meniscopexie (figuur 2). De nabehandeling bestond uit 2 weken 50% belast mobiliseren, 6 weken geen flexie voorbij de 90 graden en 3 maanden geen diepe squats. Bij controle op 8 weken vertelde patiënt pijnvrij te kunnen hardlopen en op 5 maanden postoperatief voetbalde patiënt weer klachtenvrij.

Figuur 2A) Bij de arthroscopie is de geluxeerde mediale meniscus zichtbaar in de notch. Figuur 2B) Eindresultaat na repositie en meniscopexie.

Toelichting
De menisci hebben belangrijke biomechanische functies in de knie. Deze omvatten schokabsorptie, stabiliteit, smering van het gewricht en proprioceptie. De menisci kunnen op verschillende manieren scheuren. Bij een zogenaamde bucket handle scheur ontstaat er een longitudinale scheur, die lijkt op een omgeslagen handvat van een emmer. Deze losgeslagen flap kan vast komen te zitten in het gewricht en zodoende slotklachten geven. Een slotknie als gevolg van een bucket handle laesie is een indicatie voor chirurgische interventie. Bij voorkeur wordt een arthroscopische meniscopexie uitgevoerd, omdat een bucket handle laesie vaak afkomstig is van een perifeer goed gevasculariseerde zone (red-red). Het hechten van een meniscus leidt tot betere lange termijn resultaten, maar is wel geassocieerd met een hogere kans op heroperatie (binnen 4 jaar 16.5% voor het hechten van een meniscus versus 1.4% na een meniscectomie). Sporthervatting varieert tussen de 4.3 en 6.5 maanden na het hechten van een meniscuslaesie en het oude sportniveau wordt behaald in 90% van de recreatieve sporters en 86% van de professionele atleten.

 

Mikel Reilingh, orthopedische chirurg